Waarom luchtwassers

Binnen de ontwikkeling van emissiearme stalsystemen neemt de luchtwasser een bijzondere positie in. Voor het eerst heeft de intensieve veehouderij een systeem ter beschikking dat in zowel bestaande als nieuwe stallen de uitgaande stallucht zuivert, zonder grote investeringen in de put. Bovendien zijn de emissiewaardes dusdanig gunstig dat in bijna alle situaties een luchtwasser een bedrijf weer ontwikkelingsruimte kan geven.

Een luchtwasser is in principe in elke situatie bruikbaar. Er is echter één belangrijke eis: de lucht moet centraal worden aangevoerd. Dat betekent in de praktijk een centraal luchtkanaal. In combinatie met een frequentiegeregelde ventilatie geeft dat tevens een forse energiebesparing en biedt het de mogelijkheid om het emissiepunt naar het gunstigste punt te verleggen.

In 2006 is in het Besluit huisvesting de overgangstermijn bepaald waarbinnen alle stallen van een emissiearm systeem moeten zijn voorzien. Voor IPPC-bedrijven gelden de overgangstermijnen eerder. In veel gevallen kunnen ondernemers door een luchtwasser aan de veranderende wetgeving blijven voldoen. Zeker nu intern salderen is toegestaan, waarbij door vergaande emissiemaatregelen in één stal de andere stal niet hoeft te worden aangepast, is de luchtwasser het systeem waarmee de intensieve veehouderij economisch verantwoord kan ontwikkelen.
submenu border top

Contact opnemen

Uniqfill Air
Wilhelminastraat 17
5981 XW | Panningen
Tel: +31 (0)485 210 419
E-mail: info@uniqfill.nl

submenu border top

Certificeringen

95% chemische BWL 2008.09.V2
70% chemische BWL 2004.02.V2
70% biologische BWL 2007.03.V3
85% chem combi BWL 2006.14.V2
85% bio combi BWL 2009.12
70% NET wasser BWL 2010.25
95% NET wasser BWL 2010.26