Disclaimer

Privacybeleid
Uniqfill Air B.V. ontvangt alleen persoonsgegevens via haar websites als deze worden aangeleverd door gebruikers die vrijwillig gebruikmaken van het online contact formulier en links. Bovendien kan er automatisch informatie van de browsers van gebruikers, zoals IP-adressen en domeinnamen, worden verzameld door de server van Uniqfill Air B.V. ter analyse voor statistische doeleinden door Uniqfill Air B.V. Door gebruik te maken van de website van Uniqfill Air B.V., stemmen gebruikers in met het verzamelen en gebruik van deze informatie door Uniqfill Air B.V. Uniqfill Air B.V zal persoonsinformatie die op deze manier is verzameld niet verkopen, verhuren of anderszins voor commerciële doeleinden gebruiken. Uniqfill Air B.V. wijst alle verantwoordelijkheid af voor het beveiligen van de persoonsgegevens die op deze manier aan Uniqfill Air B.V. bekend zijn gemaakt en voor het voorkomen dat deze bekend worden gemaakt aan derden. Door op links naar andere websites te klikken, krijgen de gebruikers te maken met het privacybeleid van de desbetreffende andere sites. Uniqfill Air B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van dergelijke websites waarnaar links worden aangeboden. Uniqfill Air B.V. behoudt zich het recht voor dit privacybeleid zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Disclaimers voor andere derdenlinks
Uniqfill Air B.V. biedt links naar websites aan als service voor haar klanten en andere gebruikers van haar website. Het feit dat links naar sites van externe organisaties worden aangeboden betekent niet per definitie dat Uniqfill Air B.V. en CTB Inc. het eens zijn met de desbetreffende organisatie of deze ondersteunen. Uniqfill Air B.V. en CTB, Inc. wijzen alle verantwoordelijkheid af voor materiaal dat op andere websites is geplaatst, zijn niet verantwoordelijk voor het niet werken van links en kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving een link verwijderen. Uniqfill Air B.V. en CTB behouden zich het recht voor een aanvraag voor het plaatsen van een externe link af te wijzen.

Disclaimer voor sites van CTB
Omdat de aard van het internet het mogelijk maakt links van de ene site naar een andere te maken zonder dat de host van de site hiervan op de hoogte is, kan CTB Inc. geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de inhoud van websites die met een hyperlink naar de website van CTB of naar de websites van businessunits van CTB verwijzen. Na een desbetreffend schriftelijk verzoek zal CTB echter onderzoek doen naar links naar haar website en trachten te bepalen of deze ongepast zijn of in strijd zijn met CTB’s beleid, filosofie, doelstellingen en/of missie. In dergelijke gevallen zal CTB trachten de link te laten verwijderen. Meldingen van ongepaste links dienen schriftelijk te worden ingediend bij CTB General Counsel, P.O. Box 2000, Milford, IN 46542-2000 USA.

Voorwaarden voor derden om een link te plaatsen naar de website van CTB of naar de websites van haar businessunits mogen onder de volgende voorwaarden gemaakt worden:
  • Links mogen niet dusdanig worden gebruikt dat dit CTB of haar producten of diensten in diskrediet brengt. Links mogen niet de indruk wekken dat CTB de sponsor van de link of de desbetreffende producten of diensten onderschrijft.
  • Links mogen niet dusdanig worden gebruikt dat er een verkeerde voorstelling wordt gegeven van de relatie tussen de sponsor van de link en CTB.
  • Er mogen geen links naar de site van CTB worden gemaakt vanaf sites die inhoud bevatten die niet voor alle leeftijden geschikt is of die gezien kan worden als smakeloos, beledigend, controversieel en/of die op enige andere wijze in strijd is met enig CTB-beleid.
  • Het gebruik van links is op eigen risico van de gebruiker. CTB doet geen uitspraken en biedt geen garanties betreffende haar websites en heeft geen verplichting tot het onderhouden van de sites van CTB, het aanbieden of actueel houden van de inhoud ervan of het anderszins ondersteunen van links naar een site van CTB.
  • CTB Website-richtlijnen VERSIE 1.4 (jan. 6, 2006)
submenu border top

Contact opnemen

Uniqfill Air
Wilhelminastraat 17
5981 XW | Panningen
Tel: +31 (0)485 210 419
E-mail: info@uniqfill.nl

submenu border top

Certificeringen

95% chemische BWL 2008.09.V2
70% chemische BWL 2004.02.V2
70% biologische BWL 2007.03.V3
85% chem combi BWL 2006.14.V2
85% bio combi BWL 2009.12
70% NET wasser BWL 2010.25
95% NET wasser BWL 2010.26