Chemische wasser

Het centrale element in de wasser zijn de speciaal ontwikkelde lamellen met een lage weerstand. Het lamellenpakket wordt door sproeiers aan de voorkant en bovenkant besproeid met aangezuurd water. Doordat het lamellenpakket niet continu maar iedere 20 minuten circa 1 minuut wordt besproeid, kennen de wassers van Uniqfill lage energiekosten. Dit waswater bindt door de lamellen opgenomen ammoniak, maar ook geur- en stofdeeltjes. Het water wordt opgevangen in een ingebouwd waterreservoir en bij de eerstvolgende spoeling weer opgepompt. Met de chemische wasser kan een rendement van 70 of 95 % gehaald worden.

De werking van de luchtwasser is volledig geautomatiseerd. De sturing is gebaseerd op de zuurtegraad van de wasvloeistof. Deze varieert van een pH-waarde tussen 1,5 tot 4. Zodra het water een pH van 4 heeft, wordt het opnieuw aangezuurd tot een pH van 1,5. Nadat het waswater diverse keren is aangezuurd en verzadigd is, wordt het opgevangen en opgeslagen in een reservoir. Uniqfill heeft voor het spuitwater een ontheffing en dit kan daardoor als erkende meststof worden verwerkt of afgevoerd.
submenu border top

Contact opnemen

Uniqfill Air
Wilhelminastraat 17
5981 XW | Panningen
Tel: +31 (0)485 210 419
E-mail: info@uniqfill.nl

submenu border top

Certificeringen

95% chemische BWL 2008.09.V2
70% chemische BWL 2004.02.V2
70% biologische BWL 2007.03.V3
85% chem combi BWL 2006.14.V2
85% bio combi BWL 2009.12
70% NET wasser BWL 2010.25
95% NET wasser BWL 2010.26