Ministerie van Landbouw bezoekt Uniqfill installatie

Ministerie van Landbouw bezoekt Uniqfill installatie

De staatsecretaris van het Ministerie van Landbouw van Niedersachsen heeft op 2 december j.l. een bezoek gebracht aan de Uniqfill luchtwasser installaties van de Varkenshouderij van Familie Lamping in de regio Oldenburg.

Een delegatie van lokale en landelijke ambtenaren liet zich door Roland Tapken, en de Heren Lamping sr. en jr. informeren over de werking en bedrijfsvoering van 8 Uniqfill Chemische Combi Luchtwassers voor de zeugen- en mestvarkensstallen. Deze chemische luchtwasser met biologische nawassing filtert de uitgaande stallucht. In de eerste chemische fase wordt de lucht gezuiverd van ammoniak en stof. In de tweede biologische fase wordt de lucht grotendeels ontdaan van resterende geur en stof. Deze luchtwassers realiseren een ammoniakreductie van 85% en een stofreductie van 95%. De uiteindelijke geurproductie is < 300 GE/m3 wat betekent dat er nauwelijks geur meer waarneembaar is.

Buiten de Uniqfill installatie brachten de ambtenaren ook een bezoek aan een installatie met biofilters en een project met biologische luchtwassers. De delegatie kon met eigen neus ruiken welk positief effect de installaties hebben op de beperking van de emissies uit de stallen.


« Nieuws
submenu border top

Contact opnemen

Uniqfill Air
Wilhelminastraat 17
5981 XW | Panningen
Tel: +31 (0)485 210 419
E-mail: info@uniqfill.nl

submenu border top

Certificeringen

95% chemische BWL 2008.09.V2
70% chemische BWL 2004.02.V2
70% biologische BWL 2007.03.V3
85% chem combi BWL 2006.14.V2
85% bio combi BWL 2009.12
70% NET wasser BWL 2010.25
95% NET wasser BWL 2010.26